• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

TEKNİK BİLGİLER

 
 

                     

             

                                                                                                         
TEKNİK GENEL BİLGİLER :


İletimle (Kondüksiyonla) Yayılım ? İletimle yayılım daha çok katı maddelerde görülmektedir. Madde içindeki moleküllerin birbirlerine ısı enerjisini iletmesiyle gerçekleşmektedir. Her maddenin kendisine has bir ısı iletkenlik katsayısı (?) vardır. Isı iletkenlik katsayısı, homojen bir malzemenin denge şartları altında, iki yüzeyi arasındaki sıcaklık farkı 1 C olduğu zaman 1 saatte 1 m2 alandan ve bu alana dik yönde 1 m kalınlıktan geçen ısı miktarıdır. Birimi; kcal/mhC = 1.163 W/mK’dır.

ISI YALITIM MALZEMELERİNİN ÖLÇÜMLENEBİLİR ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?


Bir çok yerde karşımıza çıkan sembolleriyle bu kriterleri, gerekli açıklamalarıyla beraber, şöyle sıralayabiliriz:1- ( Lambda ), Isı iletim katsayısı (W / mK ) :

Bir malzemenin; birbirine paralel iki yüzeyinin sıcaklıkları arasındaki fark 1 C ( = 1K ) olduğunda, yüzeyin birim alanından ( 1 m2 ) ve aynı zamanda bu alana dik yöndeki birim kalınlıktan ( = 1 m ), birim zamanda ( = 1 sn ) geçen ısı miktarıdır. Binanın dış kabuğundaki ısısal değişimler ve ısı şokları nedeniyle, özellikle dış cepheyi oluşturan duvarlarda tonlarca yüke eşdeğer gerilmeler oluşur. İçine nispeten daha sıcak su konulan soğuk cam bardağı kıran güç; işte bu gerilmelerdir. Bu nokta, yalıtımın neden dışarıdan yapılması gerektiği sorusu açısından, en kritik noktadır. Aynı sebeple, GEZİLEN TERASLARDA su yalıtımının ısısal şoklardan korunması için, ISI YALITIMI SU YALITIMININ ÜZERİNE YAPILMALIDIR. Vurgulamak gerekirse: ? değeri ısı yalıtımı açısından en önemli göstergedir. İfade edilen değer ne kadar düşükse malzemenin yalıtım değeri o kadar iyidir. Burada bir hatırlatma yapmak gerekir: ISO ve CEN standartizasyonuna göre (ki ülkemiz için de 'baz'dır ): Isı iletim katsayısı en fazla 0,065 W / mK olan malzemeler ısı yalıtm malzemesi olarak kabul edilmektedir. Daha büyük değerli malzemeler yapı malzemesi olarak isimlendirilir.

2- R Isı geçirgenlik direnci m2 K/W

Kalınlığı d ( değişken ) olan bir malzemenin, paralel iki yüzeyinin sıcaklıkları arasındaki fark 1 K ( = 1 C ) olduğunda 1 saatte 1 m2 yüzeyden dik olarak geçecek ısı miktarı, o malzemenin ısı geçirgenliği dir. Malzemenin bu olaya gösterdiği direnç, ( ısı geçirgenliğinin tersi olarak ifade edilir ve) ısı geçirgenlik direnci olarak adlandırılır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere ISI GEÇİRGENLİK DİRENCİ : ? değeri ( ısı iletim katsayısı ) ile malzeme kalınlığının arasındaki etkileşimdir. Bu sebeple ısı yalıtımı ( mantolama ) uygulamasında; birinci kriter ? değeri, ikinci kriter ısı yalıtım malzemesi kalınlığı olmalıdır. ( Tabii ki bu kriterlerin İlgili diğer şartları da karşılaması koşuluyla ! )

3- U, Yapı bileşenleri ısı geçirgenlik katsayısı :

Bilindiği üzere yapı (duvar); iç sıva, tuğla vb., dış sıva, ısı yalıtımı, son kat kaplama gibi birkaç tabakadan oluşur. Her tabakanın ısı geçiş direnci ve ısı taşıma direnci farklıdır. Bu değerler toplanırsa elde edceğimiz sonuç yapı parçasının ısı geçiş direncini verir. Bu değerin tersi de U değerini verir.

4- Q, Gerekli ısıtma enerjisi miktarı (kWh/m2,m3,yıl):

Isı yalıtım malzemesinin bir özelliği olarak değil ama, TS 825 de tanımlanan bir kavram olmasından dolayı bu listeye dahil ettik.Detaylar TS 825; Madde 4 ve EK2-A, EK2-B den temin edilebilir ama, burada kısaca değinmekte fayda var: Binalarda hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, TS 825-EK2-A ve EK2-B de belirtilen bölgelere göre, verilen yıllık ısıtma sınır değerlerini aşamaz.                                           

 ISI YALITIM MALZEMESİNDE KIYASLAMA İÇİN GEREKEN TEMEL ÖZELLİKLER NELERDİR ?
                                -Isı iletim katsayısı (? ) değeri ( Küçük olan değer tercih sebebidir ! )
                                -Malzeme et kalınlığı ( d ) değeri ( Büyük olan tercih edilmelidir ! )
                                -Yangın sınıfı ( Alfabetik olarak daha yukarda olan malzeme tercih edilir ! )
                                -Sıcaklık dayanımı ( Dayanım sıcaklık aralığı büyük olan tercih sebebidir ! )
                                -Su emme özelliği ( Küçük olan değer tercih sebebidir ! )
                                -Mekanik dayanım ( Büyük olan değer tercih sebebidir ! )
                                -Boyutsal kararlılık (şekil değiştirme! )( Küçük olan değer tercih sebebidir ! )
                                -Yoğunluk -Densty ( Büyük olan değer tercih sebebidir ! )
                                -Boyutsal kararlılık ( Küçük olan değer tercih sebebidir ! )