• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

GENEL BİLGİ


 


ÜLKEMİZDEKİ GENEL DURUM:Enerji ihtiyacının % 70’den fazlasını ithal eden, dış ticaret açığının yarısı enerji giderlerinden kaynaklanan ülkemizde, yapı sektöründe enerji verimliliği açısından KÖPÜKBETON hep konuşuldu ancak yasal belirsizlik nedeniyle kullanımı yaygınlaşamadı. Köpükbetonun zorunlu uygulamada olan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardında tanımlanmamış olması, mimar ve mühendislerin projelerinde Köpükbetonu yapı malzemesi olarak seçmelerini engelliyordu. Bu durum, henüz örgütlü bir sektör olmayan köpük beton üreticilerinin yeni yatırımlar için çekingen davranmalarına, proje uygulayıcılarının Köpükbeton avantajından yararlanamamalarına, milli ekonominin de kaybının devam etmesine yol açmıştır. Ülkemizde toplam enerjinin %29'u konutlarda kullanılmaktadır . Konutlarda kullanılan bu enerjinin %47'si yapı elemanlarından doğan ısı kayıplarının karşılanması için harcanmaktadır .Bu kayıplar her yıl 15 Milyon Ton Eşdeğer Petrolü (TEP) bulmaktadır.Birçok ülkede Duvar Blokları, Yalıtım Blokları, Asmolen Bloklar, Çatı ve Kat Arası Zemin yalıtımının yanında birçok sahada da kullanılmakta olan Köpükbeton standardı, TSE tarafından 1988 yılında TS453 olarak yayımlanarak yürürlüğe girmiş fakat 2006 yılında iptal etmiştir. Son yıllarda ülkemizin kazanmış olduğu ivme sonucu birçok alanda olduğu gibi yapıendüstrisinde olumlu gelişmeler kat edilmiştir... Bu bağlamda hem göz ardı edilemeyen birenerji tasarrufu sağlayacak hem de dışa bağımlı yalıtım malzemelerinin yerinialabilecek,tamamen yerli teknoloji ve hammadde ile üretilecek olan "Hafif Köpükbeton ”un ülkemizde üretimine yönelik gayretler başlamış ve devam etmektedir. Gürültü de bir çevre kirliliğidir, konutlardaki iç duvarlar ile endüstriyel yapılardaki ses geçirimsizliği günümüzde daha fazla önemli hale gelmektedir. Köpük beton, yapısındaki özel hava boşlukları sayesinde çok iyi bir ses emme özeliğine sahiptir.Köpükbeton, çimento, su ve agregaların farklı oranlarda karıştırılmasıyla; 250-1800 kg/m3 yoğunluklarında üretilmesi, kolay uygulaması, aynı zamanda yatırım ve üretim maliyetinin düşük olmasından dolayı ekonomik bir yapı malzemesidir. Köpükbeton harcı, işletmelerde kalıplanıp ebatlanarak blok haline getirilebileceği gibi, gerektiğinde mobil olarak uygulama sahasında-inşaatta hazırlanarak bir pompa yardımı ile kolayca uzak mesafe veya katlara taşınabilir. Endüstriyel yapıların, termik ve akustik (titreşim) yalıtımında, zeminlerde beton ağırlığının azaltılması gereken durumlarda, boruların geçirimsizlik için yalıtımında, yangına direk maruz yerlerde, çok yüksek ve çok düşük ısılara maruz yerlerde, ısı yalıtım amaçlı dolgu betonu, çelik yapı sistemlerinde, ısı yalıtımlı hafif döşeme ve duvar üretiminde kullanılabilir.Tünel, maden, kuyu vb. boşlukların doldurulmasında, stabil olmayan zeminlerin sağlamlaştırılmasında, yapı etrafındaki çökmeleri önlemek için dolgu betonu, hava meydanları, liman, yol ve kaldırım tabanlarının yapımında, köprü ve viyadüklerde buzlanmayı önlemek amacıyla yol altı tesviye-izolasyon dolgu betonu olarak kullanılabilir.Köpükbeton, yeni ve teknolojik bir ürün olduğundan ülkemiz için stratejik bir öneme haiz olup, özellikleri itibariyle önümüzdeki yılların ana yapı ve yalıtım malzemesidir. İnsanlarımıza daha iyi yaşam koşulları sunmak için kentsel dönüşümün başlatılmış olduğu bu dönemde mevcut yapı elemanlarımızın yanında ısı yalıtım özelliği fazla, uzun ömürlü, yanmaz ve tamamen yerli hammadde ile üretilebilen ekonomik yapı malzemelerinin depiyasaya çıkarılması büyük önem taşımaktadır. Bu ürünün, yerli hammadde , düşük yatırımla ve teknolojisiyle büyük avantaj sağlama özelliğinin olmasından dolayı üretimini stratejik bir öneme haiz hale getirmektedir. Günümüzde artık ülkemizde Köpükbeton kullanılır hale gelmiştir. İnşaatlarda yalıtım şapları, tesviye betonlarında ve kısmen yapı blokları şeklinde üretilmeye çalışılmaktadır. Üretim teknolojisi de yerli sanayimiz tarafından gerçekleştirilebilmektedir .Küçük işletmeler şeklindeçeşitli illerimizde faaliyetlerine başlamış olan bu firmalarımızın karşısına standartsızlık büyük bir engel olarak çıkmaktadır. Standardı olmadığındanTS825'te tanımlanamamakta dolayısı ile inşaat projelerinde duvar ve yer döşemelerinde yapı malzemesi olarak gösterilememektedir.Ts 453'de gazbeton ve köpükbeton tabirinin, aynı cins malzeme için kullanılmış olması ve hatta bu iki malzeme yerine "gözenekli beton”un kullanılmasıdır. Diğer taraftan TS EN 771-4 kapsamında verilen gaz beton'a ait malzeme özellikleriile yapılan araştırma ile belirlenen köpük beton malzeme özelliklerinin birbiri ile uyumlu oldukları belirlenmiş ve bu tespitler sonucundaköpük beton yapı malzemelerinin TS EN 771-4 kapsamında değerlendirilmesininuygun olduğuna karar verilmiştir.” denilmektedir Bu konularla ilgili firmamız ve konuyla ilgili iştigal eden diğer firmalar standartlara uygun Hafif Köpük Beton Blok (CLC) -Yalıtımlı Beton olarak arge çalışmalarını sürdürmektedir...YURT DIŞI GENEL BİLGİ :1991 yılında İngiltere Hükümeti ‘’ Horne Report ‘’ adıyla yayınladığı kar çukurların doldurulmasında geleneksel yol kum toprak gibi tanecikli dolgu maddelerinienen veya tamir edilen yılı1991 yılında İngiltere Hükümeti ‘’ Horne Report ‘ ’ adıyla yayınladığı kararında, yollarda yapılan boru döşeme veya tamiratları sonrası oluşan çukur ve hendeklerin tamiratında Hafif Beton kullanılmasın kanun- laştırdı. Bu tip hendek ve çukurların doldurulmasında geleneksel yol kum toprak gibi tanecikli dolgu maddelerinin kullanılmasıydı Ancak bu tip kullanımlar , hem döşenen veya tamir edilen borulara zarar vermekte hem bir süre sonra da yolun doldurulan kısım da çökmeler meydana getirmektedir. Bu karar sonrası İngiltere’de Hafif beton kullanılarak yapılan bu tip dolgular da herhangi çökme ve bozulma meydana gelmemiş ve herhangi bir düzeltici faaliyete gerek kalmamıştır. İngiltere’de bu tip çukurve hendeklerin doldurulmasında kullanılan tabaka kalınlıkları ve ezilme / yıpranma dayanımlarıile ilgili değerleri vermektedir Hafif beton'un bu tip uygulamalarda kullanılmasını diğer avantajları ise, hızlı uygulanabilmesi, oyuk ve çöküklere kolayca ulaşmasıdır ki böylece yüksek işçilik ve tekrar kazı yapmayı gerektirmez. Hafif beton düşük yoğunluklu (400kg/m3 dansite ile 1600kg/m3 arasında) olduğundan, yumuşak zeminde yapılacak olan yol ve kaldırımların gro-betonunun dökülmesinde kullanılabilir. Ağırlığı düşük olduğundan yumuşak zeminde batmaz ve üzerine yol ve kaldırımların yapılmasına müsaade eder. Londra’nın rıhtım bölgesi olanCanary Wharf bölgesinin bağlantı yolları hafif köpük beton kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca Hollanda da temeli hafif beton ile inşa edilmiş olan birçok yol bulunmaktadır.                                                                  
HAFİF BETON,HAFİF DOLGU MALZEMELERİ,YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME DOLGUSU,DÖŞEME DOLGUSU,HAFİF KÖPÜK BETON,DOLGU MALZEMESİ.,HAFİF DOLGU,DOLGU BETONU,HAFİF DOLGU BETON,DOLGU,YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME DOLGUSU